EQtestet.se
IQ facebook

över 180 000 har redan gjort detta EQ test


IQ sverige
Testet Toppresultat Hjälp Frågor Kontakt


Frågor och svar om EQtestetVad är EQ?


EQ står för "Emotional Quotient" dvs emotionell, känslomässig och social intelligens, där man mäter en persons sociala kompetens och förmåga att bearbeta känslor. Ibland även kallat EIQ som innebär Emotionell Intelligens testning. Många forskare och rekryterare i arbetslivet förutspår att dessa egenskaper som mäts i testet kommer att efterfrågas ännu mer i framtiden än det traditionella intelligenstestet, samt är ett bättre mått på att förutspå framgång i yrkeslivet.
Vad är medel EQ i Sverige?


Finns ett medelvärde på ca 100 i EQ. 50% av alla människor har mellan 95 och 105 i EQ.
Vad är skillnaden på IQ och EQ


IQ börjades mäta långt innan begreppet EQtest kom under slutet av 1900-talet. Ett IQ-test består oftast av en samling standardiserade frågor där det går ut på att se likheter, olikheter och mönster hos olika två- och tredimensionella figurer. Här finns det bara ett rätt svar, till skillnad av EQ-test som är betydligt svårare att konstruera och mäta då det inte finns ett "korrekt" svar samt inte några numeriska värden.
Vad betyder SQ?


SQ står för "Spiritual Quotient" spirituell och själslig intelligens. I ett SQ test mäter man lite förenklat; hur nöjd man är med sitt liv och hur tillfreds man är i sin person. Genom att ha ett högt SQ så har man lättare att använda sig av hela sin potential. Även så har folk med hög spirituell intelligens(SQ) en stark självmedvetenhet och bra förmåga att leva i nuet.
Kan man träna upp sin EQ?


Ja, till skillnad från vissa andra typer av tester så kan man förbättra sin känslomässiga intelligens genom bland annat tanketräning och förbättrad självinsikt.
Tester som mäter andra intelligenser


1. SQ - Spirituell och Själslig intelligens = www.SQtestet.se
2. IQ - Rationell, Teoretisk och Logisk intelligens = www.IQtestet.se
3. Barns intelligens = www.BarnIQtestet.se


På ett annat test fick jag ett annat resultat än på ert. Varför?


Det beror på att olika test kan ge olika resultat men sannolikheten


att du får 120 på vårat och 70 på ett annat är låg. Man kan ha olika förutsättningar dom olika testdagarna, där tillfälligheter styr hur man tänker och mår.Kakor


EQtestet.se använder kakor. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta.Vad gör ni med min information?


EQtestet.se sparar ingen information om dig och namnet du anger vid testets slut är frivilligt att fylla i och används bara på ditt EQ-resultat. Tex. "Sofie, du har 100 i EQ".
Om du betalar med SMS eller telefon går dem genom inhyrda betalväxklar som inte sparar din info utan bara drar pengar en gång. Dessa är MOMSMS AB och Wobtel AB.Du kommer alltså aldrig få reklam, bli kontaktad eller hamna i något register genom att använda våra tjänster. Du är helt anonym.
Vid övriga frågor. Kontakta oss!
IQ test
© eqtestet.se 2024   -   Sekretesspolicy   -   info@eqtestet.se   -   Testet kostar 30 kr + kostnaden av ett vanligt sms/samtal   -   Facebook.com/testadineq